Instalacje sanitarne

TOMAQUA

Wykonujemy instalacje sanitarne takie jak:

Instalacje wodne – odpowiadają za doprowadzenie i rozprowadzenie wody wewnątrz budynku. Instalacja złożona jest z systemu rur, zaworów i urządzeń końcowych: baterie kuchenne i łazienkowe. Do elementów instalacji wodnych w budynkach wolnostojących zaliczamy bojlery oraz nowoczesne podgrzewacze przepływowe, które odpowiadają za ogrzewanie zimnej wod.

Instalacje kanalizacyjne – umożliwiają odprowadzanie zużytej wody i nieczystości na zewnątrz budynku. Złożone są z  systemu rur i urządzeń sanitarnych takich jak: korytka, kolektory. Jeśli istnieje możliwość, instalacje sanitarne podłącza się do gminnego systemu kanalizacji. W innym przypadku konieczna jest budowa szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Instalacje grzewcze – służą do ogrzewania budynku. Najczęściej będą to kotły na paliwa stałe (pellet lub ekogroszek), które podgrzewają wodę odprowadzaną systemem rur do grzejników. Woda rozprowadzana jest grawitacyjnie lub mechanicznie przy pomocy pompy w obiegu zamkniętym. Obecnie coraz powszechniej stosuje się nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze takie jak: pompy ciepła, klimatyzatory, rekuperatory.

Instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne